Ως διαμεσολαβήτρια έχω καθήκον ουδετερότητας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε θεσμικό πλαίσιο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως Δρω χωρίς προτίμηση για επίλυση της διαμάχης με συγκεκριμένο τρόπο. Είμαι ο ουδέτερος τρίτος που βοηθά εκείνους που έχουν μια διαφορά να κατανοήσουν καλύτερα την κατάστασή τους, να καταλάβουν ο ένας τον άλλο και έπειτα να αναπτύξουν λύσεις αμοιβαία αποδεκτές για εκείνους.

Είμαι ο ουδέτερος τρίτος που δεσμεύεται να προάγει την αυτονομία των μερών, η καθοδηγήτρια, η πλοηγός που ενθαρρύνει, διευκολύνει, διαχειρίζεται και αναπτύσσει το σύστημα προσανατολισμού του διαλόγου και της διαδικασίας επίλυσης.

Trust με. I am a wayfinder

Η διαμεσολαβήτρια ουσιαστικά είναι η ενεργητική προσωποποιημένη έκφραση και εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης.

Πειθώς και όχι Εξαναγκασμός

Παροτρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να δουν προσεχτικά τα συμφέροντα ο ένας του άλλου και να εξετάσουν μια σειρά πιθανών εναλλακτικών συναινετικών λύσεων.

Δέσμευση

Δεσμεύομαι για σεβασμό προς τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων.

Προστασία

Προστατεύω τους συμμετέχοντες από την ήττα.

Εισαγωγή

Εισάγω τους συμμετέχοντες στην διαμόρφωση των δικών τους λύσεων μέσα από την πειθώ και όχι τον εξαναγκασμό.

Πλοήγηση

Πλοηγώ προς τη δημιουργία νέων διόδων αλληλεπίδρασης και διευθέτησης διαφορών.

Offered services

  • Civil and commercial disputes of national or cross-border character

  • Accredited mediator for civil, commercial, family cases and more from the Ministry of Justice (Ν4640/2019). Mandatory initial mediation session

    • Family disputes,
    • Disputes over 30000€
    • Disputes for which a written agreement between the parties is required and a mediation clause is in force

Case Study

[EN] 2019. Οργάνωσα στρατηγικά τις εξαλείψεις των υποθηκών, τις άρσεις των προσημειώσεων, συνεργάστηκα με τα αντίστοιχα τμήματα της Εφορίας και λοιπού Δημοσίου υπέρ των οποίων εκκρεμούσαν οφειλές των ακινήτων ιδιώτη κατοίκου Γερμανίας, τον απάλλαξα από καταβολές που είχαν παραγραφεί, συνδύασα τις κινήσεις με πώληση ενός εκ των ακινήτων και όλα αυτά επετεύχθησαν μέσα σε προκαθορισμένες προθεσμίες. Και όταν κακόπιστα ανέβαλε για ακόμα μια φορά την υπογραφή του συμβολαίου ο υποψήφιος αγοραστής, ο οποίος γνώριζε ότι ο πωλητής είναι στη Θεσσαλονίκη εδώ και δύο εβδομάδες εγκλωβισμένος, χωρίς χρήματα, ανακοίνωσα στη μεσίτρια πως μέσα σε 24 ώρες θα έχω βρει άλλον αγοραστή. Το ακίνητο πωλήθηκε και μεταβιβάστηκε μέσα στις επόμενες 48 ώρες σε διαφορετικό αγοραστή. Το επαγγελματικό ακίνητο ήταν ευκαιρία, πωλούνταν 40 % κάτω της αντικειμενικής του αξίας, είχα ήδη συμβάλλει και στη μίσθωσή του για 3έτη, ώστε είχε απόδοση της τάξης του 8%... Επιτυχία στην 100% υλοποίηση του σκοπού του πελάτη. Διασφάλιση της οικονομικής του επιβίωσης κατά 100%.