Η αίσθηση που αφήνει η προσφορά των υπηρεσιών μας συνθέτει ένα είδος προσωπικότητας αφθονίας με τα εξής χαρακτηριστικά:

Ιπποτική: Έχει την ποιότητα του ανθρώπου που υπηρετεί, που είναι άριστος, εκπαιδευμένος σε Νου – Πνεύμα – Σώμα. Αυτού που συνειδητοποιεί την Ενότητα. Και που γίνεται και ο ίδιος ΑΣΣΟΣ.

Αληθινή: Όταν δεν μπορεί να επιτύχει αυτό που ο πελάτης ζητάει, απευθύνεται σε πιο ειδικούς, αναζητά συνεργάτες, ρωτάει, ερευνά και βρίσκει τις λύσεις, όχι τις διεξόδους. Η επιχείρηση αυτή ανασηκώνει το χαλί.

Συνεργιστική: Ο πελάτης δίνει την Εντολή, καθοδηγεί με το όνειρό του, αλλά επιπλέον συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία, εξοικειώνεται στα βήματα που "περπατάει" και αυτό όχι μόνο χάρη διαύγειας και διαφάνειας, αλλά κυρίως για να μορφώνεται και να διατηρεί τον έλεγχο του δικού του μέλλοντος και των δικών του αποφάσεων.

Διδακτική: Παίρνει τον πελάτη από το χέρι, τον μορφώνει - δεν τον εξυπηρετεί απλά, αλλά του μεταφέρει με το παράδειγμά της τις αξίες της, το Νόημα της ύπαρξης του Συνδρομητικού Παράγοντα, την αξία της Ευγένειας, όσο και της Νόησης, της Υπηρεσίας, όσο και της Εργασιακής Ηθικής και οπωσδήποτε της Αναβολής της Ικανοποίησης έως επιτευχθεί ο σκοπός στο σύνολό του- το Αποτέλεσμα.

Μετασχηματιστική: Διαμορφώνει συνθήκες – αναμορφώνει αξίες – παραδειγματίζει – αναδιοργανώνει και αναδιαρθρώνει, ώστε σε συνδυασμό με τα παραπάνω να μπορεί να γίνεται αναπαράξιμη, δηλαδή όσοι έρχονται σε επαφή μαζί της να μεταφέρουν την κουλτούρα της παρακάτω στις δικές τους επαφές και εκείνοι στις δικές τους και ούτω καθεξής.

Απελευθερωτική: Δημιουργεί, αναδεικνύει, επιτρέπει Ελεύθερους – Υπεύθυνους Ανθρώπους - Επιχειρηματίες

  • Διαμορφώνει Αξίες

  • Επεμβαίνει διαμεσολαβητικά στην ενίσχυση της ανθρώπινης επικοινωνίας με γνώμονα πρώτα το όνειρο της καρδιάς και Ενθυμίζει τη σχέση του πελάτη με τον πνευματικό του σκοπό να αγαπά και να δρα μέσα από τον ενθουσιασμό.

  • Επανεστιάζει την σημαντικότητα στον άνθρωπο και όχι στα μέσα.

  • Έχει λειτουργικό χαρακτήρα: Επιδεικνύει επιμονή, εστιασμό στη Λύση, όχι στη διέξοδο. Εφαρμόζει την Καρδιακή Συνοχή (Heart and Mind Coherence), επενδύει στη Διαρκή Επιμόρφωση. Ενεργεί πέρα από τα όρια της εξειδίκευσης, με Συνδυαστική εφαρμογή όλων των επιστημών, ολιστική προσέγγιση των επιχειρηματικών αναγκών του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη πρώτα και βαθιά την προσωπικότητά του.