Ως διαμεσολαβήτρια έχω καθήκον ουδετερότητας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε θεσμικό πλαίσιο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως δρω χωρίς προτίμηση για επίλυση της διαμάχης με συγκεκριμένο τρόπο. Είμαι ο ουδέτερος τρίτος που βοηθά εκείνους που έχουν μια διαφορά να κατανοήσουν καλύτερα την κατάστασή τους, να καταλάβουν ο ένας τον άλλο και έπειτα να αναπτύξουν λύσεις αμοιβαία αποδεκτές για εκείνους.

Είμαι ο ουδέτερος τρίτος που δεσμεύεται να προάγει την αυτονομία των μερών, η καθοδηγήτρια, η πλοηγός που ενθαρρύνει, διευκολύνει, διαχειρίζεται και αναπτύσσει το σύστημα προσανατολισμού του διαλόγου και της διαδικασίας επίλυσης.

Πειθώς και όχι Εξαναγκασμός

Παρακινώ τους συμμετέχοντες να δουν προσεχτικά τα συμφέροντα ο ένας του άλλου και να εξετάσουν μια σειρά πιθανών εναλλακτικών συναινετικών λύσεων.

Δέσμευση

Παροτρύνω τους συμμετέχοντες να επιδεικνύουν σεβασμό προς τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων.

Προστασία

Προστατεύω τους συμμετέχοντες από την ήττα.

Εισαγωγή

Εισάγω τους συμμετέχοντες στην διαμόρφωση των δικών τους λύσεων μέσα από την πειθώ και όχι τον εξαναγκασμό.

Πλοήγηση

Πλοηγώ προς τη δημιουργία νέων διόδων αλληλεπίδρασης και διευθέτησης διαφορών.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

  • Αστικές και εμπορικές διαφορές εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα

  • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών, οικογενειακών υποθέσεων κ.α. του ΥΔΔΑΔ (Υπουργείο Δικαιοσύνης) Ν4640/2019 Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης

    • Οικογενειακές διαφορές
    • Διαφορές άνω των 30000€
    • Διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύη ρήτρα διαμεσολάβησης

Περιπτωσιολογική αναφορά

2015. Συνέβαλα στην υλοποίηση αγοραπωλησίας πλοίου συμφερόντων Καναδικής εταιρίας προς την εταιρία που εκπροσωπούσα, η οποία κινδύνευε να ματαιωθεί. Τα μέρη ανυποχώρητα διαπραγματεύονταν σε κλίμα δυσφορίας και επιφυλακτικότητας εκ νέου τους οικονομικούς όρους που είχαν αρχικά ήδη συμφωνήσει διαφορετικά. Ανέλαβα πρωτοβουλία και μίλησα στον πλοιοκτήτη του προς πώληση πλοίου. Δίνοντας σημασία στην ευαισθησία και τη σύνδεση που ένιωθε για το πλοίο του, κέρδισα την προσοχή του αποκαλώντας το πλοίο του με το υποκοριστικό που χρησιμοποιούσε ο ίδιος όταν στρεφόταν προς τον έμπιστό του σύμβουλο και διευθυντή της εταιρίας του. Εφόσον κέρδισα την προσοχή του ήταν εύκολο πια να του περιγράψω την σημαντικότητα της αγοράς του πλοίου του για την δική μας εταιρία και το είδος των «εργασιών» που θα το αξιοποιούσαμε. Η στάση του άλλαξε στη στιγμή. Έγιναν αμοιβαίες παραχωρήσεις και η αγοραπωλησία έκλεισε εκείνο το ίδιο βράδυ. Η αγορά αυτού του πλοίου αύξησε τη φήμη της εταιρίας μας, την βοήθησε να εισχωρήσει σε ¨δουλειές¨ που δεν είχε μέχρι τότε πρόσβαση και έφερε ναύλα αυξημένα, καθώς πρόσθετε αξία και εμπιστοσύνη ως πλοίο σε κάθε ναύλωσή του.