Πολυετής βαθμιαία υπεύθυνη εμπειρία που περιλαμβάνει παροχή νομικών συμβουλών ως in house lawyer σε εργολαβική επιχείρηση κατασκευής κατοικιών (17 έτη), αλλά και σε ιδιώτες.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

  • Μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές

  • Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας

  • Διορθώσεις κτηματολογικών εγγράφων

  • Μισθώσεις ακινήτων: Αστικές - Εμπορικές

  • Συμβάσεις αγοραπωλησιών ξενοδοχειακών μονάδων

Περιπτωσιολογική αναφορά

2019. Οργάνωσα στρατηγικά τις εξαλείψεις των υποθηκών, τις άρσεις των προσημειώσεων, συνεργάστηκα με τα αντίστοιχα τμήματα της Εφορίας και λοιπού Δημοσίου υπέρ των οποίων εκκρεμούσαν οφειλές των ακινήτων ιδιώτη κατοίκου Γερμανίας, τον απάλλαξα από καταβολές που είχαν παραγραφεί, συνδύασα τις κινήσεις με πώληση ενός εκ των ακινήτων και όλα αυτά επετεύχθησαν μέσα σε προκαθορισμένες προθεσμίες. Και όταν κακόπιστα ανέβαλε για ακόμα μια φορά την υπογραφή του συμβολαίου ο υποψήφιος αγοραστής, ο οποίος γνώριζε ότι ο πωλητής είναι στη Θεσσαλονίκη εδώ και δύο εβδομάδες εγκλωβισμένος, χωρίς χρήματα, ανακοίνωσα στη μεσίτρια πως μέσα σε 24 ώρες θα έχω βρει άλλον αγοραστή. Το ακίνητο πωλήθηκε και μεταβιβάστηκε μέσα στις επόμενες 48 ώρες σε διαφορετικό αγοραστή. Το επαγγελματικό ακίνητο ήταν ευκαιρία, πωλούνταν 40 % κάτω της αντικειμενικής του αξίας, είχα ήδη συμβάλλει και στη μίσθωσή του για 3έτη, ώστε είχε απόδοση της τάξης του 8%... Επιτυχία στην 100% υλοποίηση του σκοπού του πελάτη. Διασφάλιση της οικονομικής του επιβίωσης κατά 100%